Vitaliteit als uitgangspunt voor de verzuimaanpak

Vitaliteit als uitgangspunt voor de verzuimaanpak

Personeelstekorten en hoge verzuimcijfers zijn een erg ongelukkige combinatie. Hoe ga je hier als werkgever mee om? De suggestie van Herman Broere van VMD Koster: werken aan een complete verzuimaanpak met oog voor verzuimmanagement én gezondheidsmanagement.

“Een fulltime werknemer verzuimt jaarlijks gemiddeld 10 werkdagen”, vertelt Herman. “En één ziektedag kost meer dan € 250. Vooral als het verzuim langer duurt, is de impact gigantisch. Het gaat dan niet alleen om loondoorbetaling en re-integratie, maar ook om gemiste opdrachten en hogere werkdruk voor andere medewerkers.”

Starten met gezondheidsmanagement
“Om dit onder controle te krijgen, kijken we naar verzuimmanagement (omgaan met verzuim en hoge kosten) én gezondheidsmanagement. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij het uitgangspunt. Maar hoe organiseer je dit? Veel werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. Accepteer dat je niet in één keer alles goed kunt doen. En weet dat iedere stap die je zet, heel veel kan helpen.”

Herman geeft een paar concrete voorbeelden:

  • Het verzuimprotocol vernieuwen en delen met Een protocol dat past bij het bedrijf, kan het ziekteverzuim verlagen.
  • Besteed aandacht aan het belang van een gezonde Bijvoorbeeld door fruit aan te bieden op de werkvloer en beweging te stimuleren.
  • Financiële fitheid en gezondheid hangen nauw Probeer signalen te herkennen en bied ook oplossingen aan.

Verzuimmanagement en de verzuimverzekering
“Wij werken aan een link tussen gezondheids- management en verzuimmanagement. Als je de verzuimkosten onder controle hebt, is er meer ruimte om initiatieven voor vitaliteit en duurzaam- heid uit te voeren. Bij het verlagen van de kosten, is de verzuimverzekering heel belangrijk.” Herman ziet dat deze verzekering niet altijd voldoende aandacht krijgt. “Daarom is het tijd voor verdieping! Je doet er goed aan allereerst te kijken naar afspraken over de loondoorbetaling in de cao en arbeidsovereenkomst. Vaak is het verstandig om de dekking daar op aan te laten sluiten. Maar het kan ook een financiële overweging zijn om af te wijken.”

“Let ook op de koppeling met de arbodienst. Verzuimbeleid vraagt veel aandacht van werkgevers. Een goede koppeling tussen de arbodienst en verzuimverzekering betekent dat er niet onnodig extra werk bij komt.” En werkgevers willen natuurlijk niet meer betalen dan nodig. Herman daarover: “De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Op sommige van deze factoren heb je niet direct invloed, maar bij bijvoorbeeld het eigen risico en de dekking heb je zelf wel de regie. Onze verzuimspecialisten helpen bedrijven bij het maken van deze keuzes.”

VMD KOSTER
Baronie 60-66 | 2404 XG Alphen aan den Rijn
0172 - 61 11 16 |
info@vmdkoster.nl
www.vmdkoster.nl

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!