Verzekering afgesloten en premie betaald, maar toch geen dekking

Verzekering afgesloten en premie betaald, maar toch geen dekking

Het is tegenwoordig een stuk lastiger om een verzekering af te sluiten. Verzekeraars worden almaar strenger bij het accepteren van risico’s. Maar ook als de verzekering is afgesloten, blijft waakzaamheid geboden. “Want je wilt natuurlijk niet dat je bij schade met lege handen achterblijft”, vertelt Menno Sombroek van VMD Koster.

“Je bedrijf verzekeren vraagt tegenwoordig veel meer inspanning dan pakweg 10 jaar geleden”, vervolgt Menno. “Dat komt door preventie-eisen en clausules.”

Menno stelt ondernemers altijd de vraag: Leef je de verzekeringsclausules en preventie-eisen van jouw bedrijfsverzekeringen na? “Want dit is essentieel voor de dekking. Een verzekering blijkt bij schade namelijk een lege huls als je niet aan de gestelde clausules voldoet. Als verzekeringsadviseur letten wij hier heel scherp op. Want wij willen vervelende verrassingen, zoals een geweigerde claim, voorkomen voor onze klanten.”

Veel voorkomende clausules bij zakelijke verzekerin- gen gaan over de alarminstallatie, blusmiddelen, buitenopslag, isolatie, zonnepanelen en elektrische installatie. De eisen in die clausules zijn heel spe- cifiek en streng. “Voor elektrische installaties geldt bijvoorbeeld dat je deze minimaal iedere drie of vijf jaar moet laten keuren door een erkend installatiebureau.”

Leef clausules na
“Als je de polisvoorwaarden en clausules niet naleeft, dan is de kans groot dat bij een schade de verzekeraar de claim afwijst. De schade wordt maar voor een deel of niet uitgekeerd. Helaas hebben we de laatste jaren genoeg voorbeelden gezien van ondernemers die in grote problemen komen na een schade. Zoals een horecaondernemer die elektra wel liet keuren, maar niet door een erkend installateur. Of een winkel waar door de jaren heen door verschillende installateurs in de meterkast gewerkt is. Bij schade blijkt er vervolgens geen keuringsrapport te zijn.”

Voorkomen is beter dan verzekeren
“Risicomanagement begint met preventie. Verzekeringen zijn het vangnet. Maar dat vangnet is alleen effectief als er geen gaten in zitten”, geeft Menno aan. “Die gaten worden gedicht door de preventie-eisen en clausules na te leven. Mijn collega’s en ik helpen je graag met het op orde brengen van alle preventieve maatregelen. Buiten dat de kans op schade kleiner wordt, is er nog een groot voordeel. Want het leidt tot een betere onderhandelingspositie bij het aanvragen van een verzekering.”

VMD KOSTER

Baronie 60-66
2404 XG Alphen aan den Rijn
0172 - 611116
info@vmdkoster.nl
www.vmdkoster.nl


Reacties

WhatsApp us!