Vastgoed, advisering in crisistijd

Vastgoed, advisering in crisistijd

Onze wereld is binnen enkele maanden tijd volledig veranderd; het restaurant dat iedere avond vol zat: dicht. De sportschool die net was geopend: op slot. Het huurcontract dat met diezelfde ondernemer was afgesloten: levert voorlopig niets op. De overheid versoepelt inmiddels de genomen maatregelen, maar de gevolgen zullen nog lang zichtbaar zijn.

Hoe moeten we omgaan met dit soort zaken?

Het doet me denken aan een opdracht uit 2011, ik stelde de jaarrekening op van een vastgoed
C.V. Een groep van vijf vastgoedbeleggers had in 2007 gezamenlijk geïnvesteerd in een aanzienlijke vastgoedportefeuille onder gebruikmaking van een hoge bancaire financiering tegen een voor de huidige maatstaven hoge rente. Voor enkele beleggers was de inleg een groot gedeelte van hun totale vermogen.
De gevolgen van de financiële crisis van 2008 waren zichtbaar in de cijfers over 2011 van de C.V. De huurinkomsten waren gedaald en de waardering van het vastgoed bereikte het punt van de hoogte van de financiering. De directie van de C.V. had zich in de voorliggende jaren reactief opgesteld, waardoor achterstanden in betalingen aan de belastingdienst en crediteuren waren opgelopen. Door uiteindelijk toch afspraken te maken met de bankier en de belastingdienst en extra inleg door de vennoten zijn de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht gebracht en is gedwongen verkoop van vastgoed voorkomen. Echter de lasten en de druk op het inkomen van de vennoten waren op dat moment aanzienlijk en nog jaren voelbaar. Dit voorbeeld leert ons dat risico’s goed in kaart moeten worden gebracht zodat tijdig kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt om gedwongen verkoop te voorkomen. Het is essentieel dat buffers worden aangehouden om
de rente en aflossingen te kunnen blijven betalen. Nu zullen afspraken gemaakt moeten worden met huurders die last hebben van de crisis. Af en toe zal er water bij de wijn gedaan moeten worden, maar dat zorgt er wel voor dat de huurder ook na de crisis de huur weer kan betalen.

Het is belangrijker dan ooit om als accountant dichtbij de belegger en ondernemer te staan en hem of haar te wijzen op de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden. We moeten zorgen dat we tijdig de knelpunten signaleren en hierop inspelen door afspraken te maken met huurders, leveranciers, belastingdienst en banken. Door samen te werken zullen we uiteindelijk ook deze crisis doorkomen.

John is geboren in 1978, is getrouwd met Jolanda en heeft een dochter. Als betrokken accountant bij Lansigt accountants & belastingadviseurs bedient hij de mkb-ondernemer vanuit de Goudse vestiging.

 


Reacties

WhatsApp us!