Seminar Praktisch werken met privacy

Seminar Praktisch werken met privacy

AVG

Als bedrijf bent u nu al verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens de Nederlandse privacyregelgeving na te leven. Vanaf 25 mei 2018 moet u bij de gegevensverwerking voldoen aan de nieuwe Europese privacy verordening (de AVG). Deze verordening stelt nieuwe en zwaardere eisen aan de omgang met persoonsgegevens. In veel gevallen zijn bedrijven nog onvoldoende voorbereid. Het ontbreekt organisaties aan praktische modellen, bruikbare checklists en andere handvatten die implementatie van een privacybeleid vergemakkelijken.

Wille Donker advocaten heeft een integraal 
privacyhandboek ontwikkeld, waarmee een privacybeleid kan worden opgesteld en geïmplementeerd. Dit privacyhandboek biedt tal van handige modellen en formats om de bedrijfsvoering binnen uw organisatie zó in te richten dat u na implementatie voldoet aan de regelgeving. U kunt beveiligingsincidenten en datalekken in uw organisatie signaleren en u weet hoe te handelen bij privacyvraagstukken. Vele bedrijven gingen u voor en werken al met het door Wille Donker advocaten ontwikkelde privacyhandboek.

Hoe dan ook: organisaties ontkomen er niet aan om een privacybeleid op te stellen, zodat hoge boetes voorkomen kunnen worden. Wille Donker advocaten maakt ondernemers graag wegwijs in de complexe regelgeving en is graag van dienst bij de implementatie van een integraal privacybeleid.


Deelname aan dit seminar is kosteloos. Schrijft u zich snel in want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Dit seminar heeft dezelfde inhoud als de eerder georganiseerde seminars 
Praktisch werken met privacy op 21 september, 16 november en 7 december 2017.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties