'Op weg naar een schonere en leefbare stad'

'Op weg naar een schonere en leefbare stad' Foto: Myrte Photography

In het nationale Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat dertig tot veertig grotere gemeenten in Nederland gaan toewerken naar zero-emissie zones. Waar een stad als Leiden 1 januari 2025 als startdatum hanteren, daar gaat Alphen aan den Rijn anderhalf jaar later van start. “Op 1 juli 2026 heeft ook het centrum en de omliggende wijken van Alphen aan den Rijn een zero-emissiezone voor stadslogistiek”, stelt Gert van den Ham, wethouder voor onder meer duurzaamheid in Alphen aan den Rijn.  

Alphen aan den Rijn profileert zich graag als groene stad en wil koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Duurzame mobiliteit is daar een belangrijk onderdeel van.

Een emissieloze zone houdt in dat in een bepaald gebied uitsluitend zakelijke bestel- en vracht-voertuigen zijn toegestaan die geen schadelijke stoffen uitstoten. Je moet dan denken aan elektrische of waterstofauto’s. Vooropgesteld dat die vervangende mogelijkheid er is. Het zal niet meteen voor alle voertuigen gelden, er is een overgangsregeling (zie kader op pagina 9). Een emissieloze zone is overigens niet te verwarren met een milieuzone. Bij een milieuzone mag geen enkele dieselauto - gebouwd voor een bepaald jaar – de stad meer in.

Groter zonegebied
“We zijn heel ambitieus en willen dus ook echt op 1 juli 2026 van start gaan met de invoering van de zone”, geeft Van den Ham aan. “We hebben gekozen voor een groot zonegebied. We moeten goed beseffen dat de ZE-zone een goed idee is voor iedereen die in de zone woont, leeft en werkt. Het wordt rustiger, met minder stank, lawaai en overlast. Daarom dat we met alle partijen, vooral het bedrijfsleven, om de tafel gaan zitten, zodat we het zo goed mogelijk georganiseerd krijgen. Veel ondernemers hebben zelf ook een gezin, die rustig, veilig en gezond willen leven. Met een ZE-zone komt dat dichterbij, omdat er minder en slimmer de stad in en uit wordt gereden. Dat vraagt om het aanspreken van innovatief vermogen van de ondernemers, om een omschakeling. Daarom ben ik blij dat de gesprekken met onder meer de VOA goed verlopen. Daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen applaudisserend langs de kant staat, maar de plannen en waarom we dit doen moeten wel goed neerdalen.”

Goede communicatie
Goede communicatie met inwoners en ondernemers is van cruciaal belang. “Als we daar steken laten vallen, krijgen we die met een boemerang weer terug en moeten we alles weer opnieuw oppakken”, zegt Van den Ham. “We gaan heel goed voorlichten en ervoor zorgen dat men zoveel mogelijk uit eigen belang de zaken oppakt. We zullen helpen met het maken van de goede keuzes. Ook komen we ondernemers tegemoet die recht hebben op een ontheffing, bijvoorbeeld omdat ze rolstoelgebruikers zijn of wanneer het om exceptioneel vervoer gaat. Dat is ook onze taak.” Van den Ham gaat ervan uit dat het grootbedrijf in staat is om zelf de juiste maatregelen te nemen. Hij verwacht dat het midden- en kleinbedrijf, die met één of twee bussen in de zone moeten zijn, meer moeite zullen hebben met de voorgenomen plannen. “Hoe gaan we dat op een zorgvuldige manier doen? We zijn als gemeente geen investeerder. Ze zullen dat toch echt zelf moeten doen. Dat neemt niet weg dat we hen aan alle kanten zullen helpen. Vergeet niet dat de meeste grote steden hiermee al vanaf januari 2025 van start gaan met de invoering van hun ZE-zone. Wat daar gebeurt, daar kunnen wij natuurlijk van leren en ook ondernemers kunnen ‘afkijken’.”

Logistiek Makelaar
Het recent aanstellen van een logistiek makelaar is een van de hulpmiddelen die de gemeente Alphen aanbiedt. Deze logistiek makelaar haalt goede voorbeelden op en deelt deze, zodat het wiel niet telkens opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Daarnaast kan hij ondernemers bijstaan bij de invoering van verduurzaming van het wagenpark in hun specifieke situatie. Hij adviseert wanneer welke investeringen gedaan kunnen worden en hoe dat het beste opgepakt kan worden. Ook weet de logistiek makelaar waar eventuele subsidies aangevraagd kunnen worden en in welke situaties er ontheffing mogelijk is. “Ik denk dat het goed is dat we van alle kanten ondernemers gaan informeren en helpen. Niet alleen voor ondernemers binnen de zone, maar ook voor omliggende kernen als Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Daar zitten immers ook ondernemers die in deze of andere zones moeten zijn”, aldus Van den Ham.

Hubs
Een gevolg van de zero-emissiezone is dat er distributiehubs zullen komen. Die vraag zet de gemeente nu ook uit bij ondernemers. “Denk met ons mee”, luidt de oproep van de wethouder. “Wie anders dan een ondernemer weet hoe zo’n hub eruit moet zien en hoe je een hub moet inrichten? Daar hebben wij als gemeente zelf ook wel ideeën over, maar in samenspraak kunnen we de goede dingen doen. Het biedt ondernemers ook kansen.” Wanneer distributie op een slimme manier wordt gecombineerd en emissieloos wordt uitgevoerd, zijn er minder verkeersbewegingen. Daar zit de winst in. Slimmer en schoner de stad in. Van den Ham hoopt dat ondernemers de kansen pakken en misschien zelfs de kosten naar beneden kunnen krijgen. “Als we het slim aanpakken en een nauwe betrokkenheid met de ondernemers nastreven, gaan we een heel eind komen!” De wethouder is duidelijk. “We spreken het innovatief vermogen van de ondernemer in onze stad aan en staan hen daarin bij. Meld je met ideeën. Niet alleen voor de hubs, maar in de hele breedte van verduurzaming van vervoer de stad in en uit. Verduurzaming biedt met name kansen, denk ook aan het imago van je bedrijf, en daar willen we graag bij helpen”.

Vergroenen
Zero-emissie en vergroenen gaan hand in hand. “We zorgen dat vervuilende voertuigen niet meer in het centrum komen”, zegt Van den Ham, die zich sinds driekwart jaar ‘Ambassadeur van de Groene en Gezonde Stad’ mag noemen. “Geen uitstoot meer, een schonere lucht en ook geen roet in de stad, maar daar stellen we ook wat tegenover, namelijk een verdere vergroening in het centrum. Zo komen er ook twee grote waterbuffers in Alphen om regenwater op te vangen en te gebruiken in droge periodes. Dit alles leidt tot een schonere en leefbare stad en dat was precies wat men voor ogen had met de klimaatdoelen!”

Feiten en cijfers

  • Datum invoering ZE-zone Alphen aan den Rijn is 1 juli 2026: samen slimmer en schoner de stad in.
  • De ZE-zones in Nederland gelden enkel voor bedrijfsmatig vervoer en gelden niet voor privé personen.
  • Overgangsperiode: 1 juli 2026 tot 1 januari 2030.
  • Meeste steden om Alphen aan den Rijn heen voeren de ZE-zone per 1 januari 2025 Let dus op en bereid je voor!
  • Landelijke ZE-zones 100 procent actief (géén uitstoot meer in 30+ gemeenten): 1 januari 2030.
  • Aantal bestelbussen geregistreerd in Alphen aan den Rijn: ca. 6.000 (RDW gegevens).
  • Stadsbussen worden per 1 januari 2027 emissieloos via Qbuzz.
  • Landelijke bepaling: bestelbussen mogen met Euro 5 tot 1 januari 2027 (emissieklasse 5) en Euro 6 (emissieklasse 6) tot 1 januari 2028 alle ZE-zones in. Voor bakwagens en trekkers gelden iets ruimere afspraken, mits deze Euro 6 en emissieklasse 6 zijn. Kijk hiervoor op de website www.doehetzero.nl.
  • Afhankelijk van het huidige vervoersmiddel hebben ondernemers zo’n 3 tot 6,5 jaar (tot 1 januari 2030) om zich voor te bereiden.
  • De ZE-zone geldt niet alleen wanneer je zelf met een bestelbus of vrachtwagen Alphen aan den Rijn in gaat, maar gaat ook over hoe je bevoorraad wordt. Ga daarom ook het gesprek aan met je leveranciers.

Centraal loket voor ontheffingen
Landelijk werken het Rijk en de gemeenten die een zero-emissiezone gaan instellen, samen om de regels in alle gemeenten zoveel mogelijk gelijk te houden. Niet alleen Alphen aan den Rijn wil haar logistiek beter en schoner inrichten, maar veel steden staan aan de lat om ZES vorm te geven. Dan is het wel zo prettig als de regels overal hetzelfde zijn. Een ondernemer komt vaak in meerdere grotere steden. In deze regio wordt in 2025 onder andere in Den Haag, Haarlem, Gouda, Leiden, Amsterdam en Delft een zero-emissiezone ingevoerd. Schiphol (Haarlemmermeer) start per 1 januari 2026. Op aandringen van de gemeenten die zich inzetten voor Zero Emissie Stadslogistiek (ZES), komt er een centraal loket voor ontheffingsaanvragen. Het is onwenselijk als ondernemers bij alle gemeenten apart een ontheffing aan moeten vragen. Het meest werkbaar is als zij al hun ontheffingsaanvragen met één druk op de knop kunnen regelen. Lokaal kunnen uitzonderingen worden ingevoerd.

CONTACT EN INFORMATIE
Op www.alphenaandenrijn.nl/zes vindt u meer informatie, regelingen en kunt u de kentekencheck doen. Mag u de zone straks wel of niet in met uw bedrijfswagen? De informatie over de ZE-zone wordt vanaf nu steeds verder uitgebreid. Daarbij is het belangrijk voor de gemeente om feedback te krijgen. Ondernemers worden daarom uitgenodigd hun ideeën en uitdagingen met de invoering van de zero-emissiezone te delen.

U kunt contact opnemen via logistiek0172@alphenaandenrijn.nl.

 


Reacties

WhatsApp us!