Ontwikkeling LEAD definitief door uitspraak Raad van State

Ontwikkeling LEAD definitief door uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft woensdag 22 maart 2023 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan LEAD. Het plan omvat drie woontorens aan de Willem de Zwijgerlaan waarvan de hoogste 115 meter wordt. De uitspraak van de Raad van State luidt als volgt: alle beroepen worden ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan LEAD onherroepelijk vastgesteld. Het bestemmingsplan is eerder in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Omwonenden stapten naar de Raad van State om bezwaar te maken tegen de bouw.

Met deze uitspraak van de Raad van State worden alle ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Wel krijgen de bezwaarmakers gedeeltelijk hun proceskosten vergoed. De gemeente had na een eerste rechtszitting het één en ander te verduidelijken, hierdoor was een tweede rechtszitting nodig. De Raad van State oordeelt dat de effecten van het bouwplan LEAD op de omgeving acceptabel zijn. De besluitvorming rond het bestemmingsplan is hiermee definitief afgerond.

Wat betekent de uitspraak voor de stad?
Wethouder Julius Terpstra (Wonen, Bouwen en Welzijn): “Het bouwplan LEAD heeft impact op de omgeving. De gemeente is zich hier terdege van bewust. Het is goed dat er nu duidelijk is. De woningnood is hoog en veel mensen in Leiden zijn op zoek naar een goede, toegankelijke en betaalbare woning. Zeker starters hebben moeite om een huis te vinden. LEAD levert met de bouw van 580 woningen een belangrijke bijdrage om huidige en nieuwe inwoners van Leiden een thuis te bieden.”

Vervolgstappen
Nanne de Ru, directeur en oprichter RED Company: “Het is goed dat er nu een uitspraak ligt en dat wij verder kunnen met deze ontwikkeling. Wij kijken er naar uit om het vervolgproces en de realisatie van LEAD in goed overleg met de omgeving en de gemeente vorm te geven.” RED Company, projectontwikkelaar van LEAD, gaat de komende maanden aan de slag om de grond bouwrijp te maken. Dit betekent dat er kabels en leidingen verlegd worden en de bouw van de woningen wordt voorbereid. Via werkgroepen gaat de projectontwikkelaar de omgeving betrekken om mee te denken over veilige afwikkeling van bouwverkeer en verkeersveiligheid.


Reacties

WhatsApp us!