Moet ik dat echt allemaal bewaren?

Moet ik dat echt allemaal bewaren? Foto: De Beeldredacteur/Oscar van der Wijk

De voorjaarsschoonmaak is achter de rug. Toch hebben ook in deze tijd van het jaar veel mensen de neiging om eens lekker op te ruimen. Weg met alle oude ‘troep’. Maar wordt er niet te veel weggegooid? Een ondernemer moet op grond van de wet zeven jaar lang alle ‘boeken, bescheiden en andere gegevensdragers’ bewaren. Voor particulieren geldt die bewaarplicht niet. Of toch wel?

Onlangs besliste de Hoge Raad dat de belastinginspecteur ook jaren later een particulier om facturen mag vragen. Het ging om een echtpaar dat in 2007 hun woning had laten verbouwen. Voor deze verbouwing hadden ze hun hypotheek verhoogd met € 93.500. De kosten van de hypotheekverhoging en de rente namen zij op in hun aangiften inkomstenbelasting. De aangiften over de jaren 2006 tot en met 2009 werden keurig afgehandeld. 

In 2013 stelde de belastinginspecteur vragen over de hypotheekverhoging in 2007. Omdat het echtpaar de facturen van de verbouwing niet meer in bezit had corrigeerde de inspecteur de aanslagen vanaf 2010. De verbouwing kon niet met facturen worden aangetoond dus werd een deel van de renteaftrek geweigerd. Het echtpaar ging hier niet mee akkoord. Volgens de rechtbank stond de inspecteur in zijn recht, maar in hoger beroep boekten de man en vrouw een overwinning. Het gerechtshof was van mening dat posten die zich eenmalig voordoen, maar vervolgens een doorlopend gevolg hebben, rechtszekerheid kunnen bieden. Dit geldt ook voor een verbouwing die wordt betaald in het ene jaar maar een aftrekpost tot gevolg heeft in volgende jaren. 

De Hoge Raad denkt hier anders over. Uit de wet kan niet worden afgeleid dat de belastinginspecteur rechten verspeeld voor latere jaren als hij in een bepaald jaar niet om bewijs vraagt. De belastinginspecteur heeft geen verplichting om binnen een bepaalde termijn naar schriftelijke bescheiden te vragen. Hij verspeelt dus ook geen rechten als hij geen vragen stelt. De verbouwingsfacturen waren nodig om vast te kunnen stellen of de renteaftrek in 2010 terecht in de aangifte was opgevoerd. 

Maar de bewaarplicht dan, die geldt toch niet voor particulieren? In de wet staat dat kosten voor verbetering of onderhoud van de woning alleen in aftrek komen als die kunnen worden onderbouwd met schriftelijke bescheiden. Dus als in 2010 kosten als gevolg van de verbouwing uit 2007 in de vorm van rente in aftrek worden gebracht heeft de inspecteur het recht om schriftelijke bewijsstukken op te vragen. Dus nee, een particulier heeft geen bewaarplicht, maar wel een bewijsplicht. En is het bewijs eenmaal geleverd dan hoeft dat in volgende jaren niet opnieuw te gebeuren. Dan is de rechtszekerheid inmiddels een feit. 

Bent u lekker aan het opruimen? Ga daar vooral mee door, maar wees niet té opgeruimd. Want voor je het weet gooi je 27 jaar renteaftrek weg… 

Renger Kok
Belastingadviseur bij Lansigt accountants en belastingadviseurs

We houden de wetgeving en rechtspraak voor u in de gaten, zodat ons advies en begeleiding altijd gebaseerd zijn op de meest actuele gegevens en informatie.


Reacties

WhatsApp us!