Leent u ook excessief?

Leent u ook excessief? Foto: De Beeldredacteur/Oscar van der Wijk

De hoedjes zorgen op Prinsjesdag altijd weer voor verrassingen. Maar daarnaast was er afgelopen jaar nóg een grote verrassing. Buiten het belastingplan om werd per brief een maatregel aangekondigd die er voor moet gaan zorgen dat leningen van de directeur‑grootaandeelhouder (dga) bij de eigen BV in box 2 worden belast voor zover deze hoger zijn dan € 500.000. De afgelopen maanden is er het nodige gespeculeerd hoe deze maatregel er uit zou komen te zien. Enthousiastelingen kwamen zelfs al met opties om deze heffing te omzeilen zonder dat de precieze contouren van het voorstel bekend waren.

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën het concept wetsvoorstel voor de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ bekend gemaakt. Het wetsvoorstel komt er in het kort op neer dat de dga vanaf 2022 belasting gaat betalen in box 2 voor zover hij of zij meer dan € 500.000 leent van de eigen BV. Bijkomstigheid is nog dat het tarief in box 2 tegen die tijd is opgelopen van 25% naar 26,9%. 

De betekenis van excessief is volgens Van Dale buitensporig. Volgens het wetsvoorstel gaat het dus om veel meer lenen dan normaal. De grens van het normale wordt in het wetsvoorstel gesteld op een bedrag van € 500.000. Volgens het FD zou de maatregel ongeveer 23.000 ondernemers raken. Bij zo’n groot aantal vraag ik mij af hoeveel ondernemers er dán nodig zijn om te bepalen wat nu eigenlijk normaal is? Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de naam van de wet wat ongelukkig is gekozen. 

Voor de toets of het excessieve bedrag van € 500.000 wordt gepasseerd worden schulden van partners samen geteld. En ook de leningen aan onder andere ouders of kinderen moeten worden getoetst of ze niet boven de excessieve grens uitkomen. Is dat het geval dan moet bij de ouders fictief een dividenduitkering in aanmerking worden genomen. 

Gelukkig kent het voorstel ook een uitzondering. Als een schuld als eigenwoningschuld voor de inkomstenbelasting kwalificeert is deze uitgezonderd. Leningen voor de eigen woning, waarvan de betaalde rente aftrekbaar is, zijn dus prima en tellen ook niet mee bij de vaststelling of de grens wordt overschreden. Maar een lening voor een vakantiewoning waarmee het totaal boven de excessieve grens uit komt, leidt onverbiddelijk tot belastingheffing in box 2. En ook voor de lening van de BV van de ouders aan een van de kinderen vanwege de overname van de onderneming blijft voor de ouders niet gespaard voor belastingheffing in box 2 als deze hoger is dan de effectieve grens. 

De verwachting is dat de voorgestelde wet tot de nodige commentaren zal gaan leiden. Komende zomer zal blijken hoe het definitieve wetsvoorstel er uit komt te zien. Daarna is er nog voldoende tijd om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de leningen bij de eigen BV minder buitensporig te krijgen. Zo zal voor 23.000 ondernemers de komende jaren het doel zijn om deze excessieve belastingheffing te voorkomen of beperken. 

Renger Kok
Belastingadviseur bij Lansigt accountants en belastingadviseurs 

We houden de wetgeving voor u in de gaten, zodat ons advies en begeleiding altijd gebaseerd zijn op de meest actuele informatie.


Reacties