Geloof, hoop, liefde... & beton

Geloof, hoop, liefde... & beton

Wat het leven echt waardevol en rijk maakt, is vaak niet te koop: geloof, vertrouwen, gemoedsrust, vriendschap, verbondenheid en troost. Juist die dingen vinden mensen al eeuwenlang in de kerk, ook vandaag nog. De Hervormde Kerk op Kaageiland wil deze dingen nog lang blijven bieden en besloot tot een grootse renovatie waar Grijs Beton Design deel van uitmaakt.

Het doel van de verbouwing; een multifunctionele ruimte creëren waar naast de gebruikelijke zondagsdiensten ook concerten of exposities kunnen worden gegeven. Om dit alles te bewerkstelligen, is de bestaande houten vloer gesloopt. Daar zaten teveel hoogteverschillen in om een gelijke vloer van te kunnen maken. Onder de houten vloer kwamen drie lagen tegels tevoorschijn, die ook zijn verwijderd. Om de structuur van de grondslag niet te veranderen, is er op basis van sonderingen, en in overleg met een constructeur, gekozen voor een nieuwe vloer, waarvan de basis schuimbeton is. Het grote voordeel van dit beton is, dat het licht in gewicht is, een isolerende werking heeft en alle materialen recyclebaar zijn. Een ander bijkomend voordeel is, dat optrekkend vocht, muffe lucht en schimmels tot het verleden behoren. Kerkgebouwen bestaan vaak al eeuwen en hebben grotendeels te maken met dit probleem. Daarnaast krijgt ongedierte geen kans om zich te nestelen in deze 39 cm dikke betonlaag.

Lees meer

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties