Fundis en Dunavast vinden elkaar in vernieuwende woon-zorgconcepten

Fundis en Dunavast vinden elkaar in vernieuwende woon-zorgconcepten Foto: Aschwin Snel Fotografie

Dat de druk op de zorg toeneemt, zal voor niemand meer een verrassing zijn. De vergrijzing, gecombineerd met nijpende tekorten op de arbeidsmarkt, maakt dat de huidige financiering van de zorg onhoudbaar is geworden. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Als dat niet meer gaat, blijft alleen het verpleeghuis nog over en dat is voor velen dan nog echt een stap te ver. “We staan voor een majeur probleem, dat om innovatieve oplossingen vraagt”, aldus Guido Blom, directeur van netwerkorganisatie Fundis. Samen met Aart Jan Verdoold, vastgoedontwikkelaar bij Dunavast, maakt hij zich sterk voor vernieuwende woon-zorgconcepten die met name voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken een uitkomst zijn. Zo ook in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Soort zoekt soort

Vlootstructuur
Fundis is in Alphen aan den Rijn nog niet zo’n bekende naam in het zorglandschap. Toch is het een grote speler op de regionale markt, met meer dan 6.000 zorgverleners. Dat de naam nog niet zo vertrouwd in de oren klinkt, heeft ook te maken met de bedrijfsstructuur. Fundis is een netwerkorganisatie, die voor iedere product- marktcombinatie een aparte organisatie met een eigen naam heeft opgericht. Guido Blom: “Fundis kent een zogenoemde vlootstructuur, waarin de huidige 22 bedrijven zijn ondergebracht als boten met een eigen lading, kapitein en bemanning. Fundis is de holding die als een rederij voor de diverse schepen opereert. We leggen de bestuurlijke verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in onze organisatie en stimuleren zo het ondernemerschap van onze medewerkers. Dankzij deze netwerkorganisatie behouden we de flexibiliteit om een heel gericht antwoord te geven op een bepaalde zorgvraag en ook om daar de juiste samenwerkingspartners bij te zoeken. Bovendien is de kleinschaligheid van onze bedrijven voor nieuwe zorgverleners een belangrijke reden om voor ons te kiezen.”

Zorg voor morgen
Fundis focust zich op de zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Voor die doelgroepen biedt het bedrijf een breed scala aan diensten, variërend van welzijnsactiviteiten tot 24-uurs zorg en van revalidatie tot hospices. Vernieuwende combinaties van wonen en zorg vallen ook onder die expertise. Guido Blom: “Wij proberen oplossingen te bieden in de huidige situatie, maar denken ook al aan de zorg voor morgen. Daartoe hebben we het project ‘De expeditie’ in het leven geroepen. Aan de hand van zes actuele thema’s zoeken we naar instrumenten en bedenken we concepten om de kwaliteit van de zorg hoog te houden of te verbeteren. Je kunt daarbij denken aan de inzet van technologie en data, maar bijvoorbeeld ook aan het aanboren van nieuw potentieel op de arbeidsmarkt, de inzet van welzijnsvoorzieningen en uiteraard de uitvoering van de woon-zorgagenda. Op dat punt hebben Dunavast en Fundis elkaar gevonden.”

De schoenmaker en zijn leest
“Die samenwerking is gebaseerd op wederzijdse erkenning van elkaars expertise”, vertelt Aart Jan Verdoold. “Waar Fundis zich innovatief en ondernemend toont in de zorg, zijn wij dat op het gebied van financiering en vastgoed. We kunnen het niet alleen, maar dat hoeft ook niet.

'In het niemandsland tussen thuis en het verpleeghuis zoeken Fundis en Dunavast naar toekomstbestendige alternatieven'

Het is gewoon een kwestie van ‘schoenmaker, blijf bij je leest’. Bij Dunavast stapelen we niet lukraak stenen op elkaar. We willen weten en snappen wat er in onze gebouwen gebeurt, opdat we het vastgoed daarop kunnen toesnijden. Dat zijn dus nooit standaard projecten; het is eerder een gezamenlijke zoektocht naar het meest passende concept op het snijvlak van wonen en zorg. Mede daardoor heeft onze samenwerking zich razendsnel ontwikkeld. Inmiddels hebben we op verschillende locaties onze krachten gebundeld. Zo wordt er momenteel gebouwd aan het project Amadeushuis in Alphen aan den Rijn, maar ook in Waarder werken we dit jaar samen aan de ontwikkeling van de Zorglocatie Molendijk.”

Amadeushuis
Met de transitie van de AWBZ naar Wmo en de Zorgverzekeringswet zijn de traditionele verzorgingshuizen weggevallen. In dat niemandsland tussen thuis en het verpleeghuis zoeken Fundis en Dunavast naar toekomstbestendige alternatieven. Aart Jan Verdoold: “Soms lijkt het alsof alle ouderen over één kam te scheren zijn, maar er zijn grote verschillen in wensen en behoeften, en ook in financiële mogelijkheden. Wij zorgen dat deze woon-zorgformules ook voor de sociale huur en het middensegment betaalbaar blijven, door de huur los te koppelen van de financiering van de zorg- en welzijnsvoorzieningen. Het Amadeushuis in de Raadhuisstraat in Alphen is daar een mooi voorbeeld van. Op de plek waar eerst een verouderd winkelpand stond, verrijst nu een vierlaags gebouw met 27 privéstudio’s voor bewoners met dementie. Het dagelijkse leven van de bewoners speelt zich vooral af in de gemeenschappelijke ruimten op de begane grond, met een prachtige woonkeuken, een patio en een bieb.” Guido Blom knikt enthousiast: “Muziek is een van de dragers van dit concept, net als bewegen, gezonde voeding en zingeving. Ons motto is dat we leven willen toevoegen aan de dagen, en geen dagen aan het leven. Bewoners worden niet gemedicaliseerd of opgesloten. We willen dat er geleefd wordt, niet alleen gezorgd.” Aart Jan Verdoold: “Onze samenwerking wordt gekenmerkt door de focus op de lange termijn. Zodra een project gerealiseerd is, blijven beide partijen aan de locatie verbonden en betrokken. We kijken over de organisatiegrenzen heen en dagen elkaar uit om out-of-the-box te denken. Dat blijkt een prima voedingsbodem voor mooie projecten die maatschappelijke meerwaarde hebben.”

Een droom van een project
Die missie staat ook voorop in de ontwikkeling bij het Bospark, waar over twee tot drie jaar 120 appartementen worden opgeleverd. “Hier realiseren we echt onze droom”, vertelt Guido Blom. “Ongeveer de helft van de woningen zal straks toekomen aan mensen met een zorgindicatie, en die wonen dan verspreid over het project, in een ‘gespikkelde’ variant. 

''We willen leven toevoegen aan de dagen, en geen dagen aan het leven''

Het gebouw wordt opgedeeld in zes wijkjes waar bewoners - jong en oud, kwetsbaar en vitaal - elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Buren uit de omliggende wijk heten we welkom in het gebouw om zo het sociale netwerk te verstevigen. Uiteraard ontstaat zoiets niet vanzelf. We zetten actief in op community management, waarmee professionals, vrijwilligers en bewoners worden aangezet en uitgenodigd om elkaar te helpen. Daarmee dempen we de druk op de zorg en dat is hard nodig om het systeem betaalbaar te houden, voor vandaag én morgen.

FUNDIS
Antwerpseweg 7
2803 PB Gouda
info@fundis.nl
www.fundis.nl

DUNAVAST
Hoge Rijndijk 306a
2314 AM Leiden
088 - 255 57 70
info@dunavast.nl
www.dunavast.nl

 


Reacties