EDBA en Rabobank zetten zich in voor biobased bouwen

EDBA en Rabobank zetten zich in voor biobased bouwen Foto: FOTOGRAFIE ASCHWIN SNEL

Building Balance heeft van het ministerie van LNV de opdracht gekregen om vezelteelt in de komende jaren naar marktontwikkeling te brengen. In de Achterhoek en Noord-Brabant worden er al successen mee behaald. Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) en Rabobank Groene Hart Noord zien kansen in het Groene Hart en hebben dit gezamenlijk opgepakt.

Kans voor duurzame bouw en landbouw?

“Als EDBA brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit over de economische ontwikkeling van de regio Alphen”, vertelt EDBA-voorzitter Frank Ponsioen. “We hebben een advies voor de economische agenda van Alphen aan den Rijn opgesteld, waarin we vijf tot tien jaar vooruit kijken. Een van de zaken waarnaar we kijken, is de ontwikkeling van biobased bouwen en het opzetten van vezelteelt. Willen we dat in deze regio en hoe kunnen boeren en bouwers elkaar daarin versterken? Wat zijn daarbij de uitdagingen?”

Informeren
Op 8 juni organiseerden Rabobank en EDBA de dialoogbijeenkomst ‘Biobased Bouwen’. “Niet zozeer om de boeren in het Groene Hart de richting van vezelteelt op te duwen, maar om hen te informeren over de kansen. Elders in het land zie je dat boeren (een deel van) hun areaal aan het omzetten zijn naar vezelteelt. Hoe kunnen we dit in het Groene Hart van de grond krijgen?”, vult EDBA-programmadirecteur Joost Berkhout aan. Zo eenvoudig is dat overigens niet. Het Groene Hart kent veel zuivelboeren. Zij hebben hun investeringen en bedrijfsvoering daar op ingericht. Van akkerbouw naar vezelteelt is een minder grote stap dan wanneer zuivelboeren overgaan naar vezelteelt. Daarnaast wordt er in het Groene Hart geboerd op veenweidegrond. “Je kunt hier niet zo maar alle soorten vezelteelt toepassen”, zegt Berkhout.

Verdienmodel
Er wordt momenteel geëxperimenteerd met onder meer lisdodde, miscanthus (olifantsgras) en hennep; alles om te kijken of een andere vorm van boeren het perspectief biedt om CO2 en stikstof te reduceren. “Maar dan wel op basis van een reëel verdienmodel te bieden voor de boeren”, voegt Ponsioen toe. “In hun huidige verdienmodel hebben boeren er alles aan gedaan om optimaal te presteren. Daar hebben ze ook zwaar in geïnvesteerd. Daar moet je wel rekening mee houden. Je kunt niet tegen een boer zeggen van doe je koeien er maar uit en zet de helft van je perceel vol met olifantsgras. Dat is veel te kort door de bocht.” Tijdens de bijeenkomst van 8 juni is er van alle kanten met interesse op gereageerd. “Wij hoeven de boeren niet te vertellen wat er aan de hand is in hun sector”, geeft Berkhout te kennen. “Dat weten ze zelf heel goed. Wij kunnen hen, samen met Building Balance en de Rabobank, wel informeren over het alternatief, maar ze moeten zelf die keuze maken. Met vezelteelt kunnen boeren bouwmateriaal aan de bouwsector leveren, zodat de bouwsector CO2-neutraler kan gaan bouwen.”

Interesse peilen
Op 5 oktober staat de volgende bijeenkomst gepland. Deze eerste vervolgbijeenkomst is opnieuw bestemd voor de boeren en bouwers. “Bij het Veenweide Innovatiecentrum in Zegveld, waar alle experimenteerlocaties te vinden zijn, willen wij boeren verder informeren en hun interesse peilen”, aldus Berkhout. “Er is daarnaast ook een deelsessie voor de vraagzijde, dus bouwers, verwerkers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties (ook diegene die de vorige bijeenkomst gemist hebben) zijn van harte uitgenodigd.”

WimNobel,DirecteurCoöperatieveRabobankGroeneHartNoord:
“Biobased bouwen biedt een oplossingsrichting voor de grote klimaat- en transitieopgaven waar onze klanten in de Food & Agri- en bouwsector voor staan. Door het verbinden van onze agrarische klanten met klanten in de verwerkingsindustrie en bouw willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe keten. In het Groene Hart staan we aan de beginfase. De vezelteelt in het Groene Hart kan kansrijk zijn als grondstof voor de bouw. De eerste stap naar verkenning is gezet. In de rol van verbinder volgen we dit pad graag samen met onze klanten en partners.”

Alexandra van Zaal, Ketenregisseur Zuid-Holland voor Building Balance:
“Building Balance is een landelijk opschalingsprogramma dat bijdraagt aan maatschappelijke ontwikkelingen door het in de praktijk op gang brengen van biobased ketens van land tot pand. Vezelteelt als grondstof voor de productie van biobased bouwmaterialen. De samenwerking in het Groene Hart met lokale partijen als EDBA en Rabobank is zeer belangrijk om regionale kennis en netwerken te verbinden met onze landelijke kennis en netwerken en zo een aanvullend perspectief te kunnen bieden voor zowel agrariërs als bouwers!”

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD ALPHEN AAN DEN RIJN
Europaplein 10 | 2408 GX Alphen aan den Rijn
0172 - 74 81 50 | info@edbalphen.nl
www.edbalphen.nl

 


Reacties

WhatsApp us!