Easy Toys voor de nieuwe coalitie!

Easy Toys voor de nieuwe coalitie!

Ja, de kop had natuurlijk moeten zijn ‘easy tools voor de nieuwe coalitie’. Maar ja, dan leest niemand het. Waarom dan toch deze kop boven de tekst? Wel, om de doodeenvoudige reden dat het bedrijf ‘Easy Toys’, de hoofdsponsor werd van de betaald voetbalclub FC Emmen. Ondanks dat Emmen een bescheiden voetbalclub is, spelen zij wel in de hoogste Nederlandse voetbaldivisie.

De directie van Easy Toys B.V. is marketing- technisch slim. Met geringe middelen realiseerden zij een ongekend omzetstijging. Hoe deden zij dit? Easy Toys handelt namelijk in leuke speeltjes en dat kan bij bepaalde groeperingen verkeerd vallen.

Het antwoord is simpel. Easy Toys werd voor een gering bedrag (€ 350.000) hoofdsponsor van de voetbalclub Emmen. En wat gebeurde er? De KNVB weigerde in te stemmen met de samenwerking tussen FC Emmen en Easy Toys. De publieke opinie keerde zich tegen de KNVB en de bond koos eieren voor haar geld. Easy Toys kreeg internationale bekendheid en de omzet steeg van € 18 miljoen in 2018 naar € 60 miljoen in 2020.

Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat een juiste besteding van de uitgaven vanuit economisch perspectief belangrijk is. Hoe zit dit nu met overheidsuitgaven? Toch vooral van belang nu de overheid smijt met geld vanwege de huidige crisis. Opvallend is dat geen enkele partij de overheidsuitgaven ter discussie heeft gesteld!
En de inkomstenkant? Tsja, daarvoor worden doodleuk de belastingen jaarlijks verhoogd. Uit onderzoek is gebleken (jawel, de vaste uitdrukking voor iedere politicus in verkiezingsdebatten) dat de belastingdruk op een modaal inkomen 85% bedraagt (Niet te motiveren druk bij modaal inkomen – mr. H.B.A. Verhoeven – publicatie in Weekblad Fiscaal Recht 2020/22).

Het wordt dus tijd dat politici en ambtenaren er meer besef van krijgen dat overheidsuitgaven gefinancierd worden met belastingopbrengsten.

Geld dat opgebracht moet worden door de samenleving. Daar moet veel voorzichtiger mee worden omgesprongen! Inmiddels hebben wij nauwelijks nog aardgasopbrengsten, multinationals worden bijna weggestuurd, betalen wij procentueel de hoogste bijdrage aan de EU, etc. Ik hoor echter geen politicus die zich druk maakt over minder inkomsten. Dit wordt, al decennialang, toch verhaald op de werkende klasse.

Oh ja, schaf nu heel snel de toeslagen en alle inkomensafhankelijke regelingen af. Nu is de tijd er rijp voor. De uitvoeringskosten en de fraudegevoeligheid staan niet in verhouding tot de voordelen. En bedenk eens een rechtvaardiger systeem dat uitgevoerd kan worden door ambtenaren op de werkvloer. Voorkom je een nieuwe toeslagenaffaire!

Jan Willem van de Stouwe is werkzaam als fiscalist bij Ovendo belastingadvies en bij NAHV accountants en adviseurs in Alphen. Sinds begin jaren ‘90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.

 


Reacties