Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een van onze kernwaarden is ‘Ondernemend’. Binnen Lansigt zijn wij van mening dat ‘Rentmeesterschap’ daar ook onder valt, het zorgvuldig omgaan met tijd, energie en geld. En dan is het makkelijk om te kijken naar een ander. Maar zelf verantwoordelijkheid nemen is veel belangrijker, want zéker als het gaat om duurzaamheid geldt: buiten winnen is binnen beginnen!

En ‘binnen’ hebben we al heel wat stappen gemaakt. Zo zijn onze kantoren onlangs duurzaam verbouwd. Daarbij werd goed gekeken naar hergebruik en gekozen voor duurzame materialen. Ook ons wagenpark wordt verduurzaamd en het aantal laadpalen bij onze kantoren blijft toenemen.

Maar het belangrijkste zijn onze mensen. Wij staan voor ontwikkeling van onze medewerkers, want wij hechten veel waarde aan duurzame inzetbaarheid en langdurige relaties. Juist daarom speelt respect een grote rol in onze organisatie. En samen met onze mensen maken wij de grootste impact in onze dienstverlening.

In deze dienstverlening werken wij samen met Green by Blue. Deze organisatie helpt de duurzaamheidsdoelstelling van ondernemers concreet te benoemen, becijferen en behalen. Steeds meer bedrijven worden door regelgeving gedwongen om te rapporteren over hun duurzaamheid. In de samenwerking met Green by Blue ondersteunen wij klanten hierbij, want we lenen te veel van de toekomst om in het nu te voorzien.

Door daarnaast vriend te worden van Circulair West, wil Lansigt onderdeel zijn van de volgende stap in het integreren van duurzaamheid in onze samenleving. De missie van Circulair West heeft namelijk veel raakvlakken met de wensen en doelen die wij voor onszelf hebben gesteld op gebied van duurzaamheid. Naast dat we graag van anderen leren, willen we ook graag onze eigen kennis en ervaring delen met anderen om met elkaar het verschil te kunnen maken.

Wat is uw duurzaamheidsverhaal? Bent u ook al binnen begonnen om buiten te kunnen winnen? Zullen we daar eens met elkaar over sparren?

Machiel Roos is sinds 2011 in dienst bij Lansigt. Hij zorgt als partner van de afdeling Finance & Control voor de facturatie, managementrapportage, crediteurenadministratie en de begroting en jaarrekening van Lansigt.


Reacties

WhatsApp us!