Duurzaam? Is dat synoniem voor het woord kabinet!

Duurzaam? Is dat synoniem voor het woord kabinet!

Iedere politicus, links, rechts, midden, religieus, transgender, queer of een ouderwetse hetero, met uitzondering van SP-kamerleden, zit in de Kamer om zoveel mogelijk centjes op te strijken met volstrekt zinloos geouwehoer. Gevolg: er gebeurt niets en problemen worden op de lange (duurzame) baan geschoven.

Het is hard nodig dat in dit land een sterke persoonlijkheid opstaat! Iemand die het land bestuurbaar, beheersbaar en controleerbaar maakt, maar bovenal iedere burger dezelfde behandeling geeft. Het feit dat de politieke elite een opdonder heeft gekregen, geeft duidelijk aan dat Jan Modaal zich zwaar gediscrimineerd voelt door 150 bekvechtende Haagse eenmansfracties.

Maar hoe lossen we het op en hoe heeft het zo ver kunnen komen? Helpt een kiesdrempel en efficiency plus managementvaardigheden bij de diverse ministeries? Elk ministerie zou failliet gaan als deze een privaatrechtelijk karakter zou verkrijgen. Een minder gecompliceerd sociaal zekerheidsstelsel gecombineerd met het afschaffen van de volstrekt onuitvoerbare regelingen omtrent toeslagen, subsidies en fiscaliteit, zou het tekort in de staatskas direct teniet doen.

Bedenk dat Nederland het enige land is binnen de EU dat geen constitutionele toetsing kent. Gevolg: adviezen van de Raad van State, internetconsultaties, aanbevelingen ombudsman, kritisch memo van een vakgroepcoördinator toeslagen, werden onder tafel gemoffeld.

"Dank voor uw advies, maar we volgen het niet op." Dus zat de toeslagburger met een te scherp fraudebeleid, uitsloverige ambtenaren en vooringenomen bestuursrechters.

Alle aanwijzingen van de Hoge Raad over de absurde heffing in box 3 werden door de kabinetten Rutte aldus in de wind geslagen. Het gevolg: een volstrekt onuitvoerbare wetgeving.

Advies vooraf: heeft u beleggingen in onroerende zaken of effecten, direct na ontvangst van de definitieve aanslag inkomstenbelasting bezwaar aantekenen. Ze vragen erom door een fictief rendement van 6% te hanteren!

Tot slot nog even een opmerking over de stuitende Haagse hooghartigheid.

Deze is ongepast als je niet eens weet op welke wijze overheidsfinanciën worden gefinancierd, waardoor het MKB de nek wordt omgedraaid. Helaas, ik heb slechts VWO en wat rechten gedaan. Edoch, geniet iedere avond van dat voetbal- programmaatje. Had Kaag maar iets “Omtzigtiger” gehandeld. Elitair en dedain gedrag wordt afgestraft door de kiezer.

Jan Willem van de Stouwe is sinds begin jaren 90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.


Reacties

WhatsApp us!