De acht P's van ondernemen

De acht P's van ondernemen

Wie duurzaam wil ondernemen, moet de begrippen People, Planet en Profit in zijn of haar onder- nemerschap centraal willen stellen. Wat hebben mijn activiteiten voor uitwerking op mensen, op de aarde waarop wij leven en wat leveren mijn activiteiten mij onder aan de streep financieel op?  

Dat winst onderdeel uitmaakt van de zogenoemde drie P’s van duurzaamheid is logisch als winst wordt gezien als middel om de continuïteit van een onderneming te waarborgen. De homo economicus die wij zijn geworden kan echter nog maar moeilijk omgaan met de verantwoordelijkheid om de P van Profit evenwichtig te combineren met de P’s van People en Planet. Winstmaximalisatie is nog altijd het voornaamste doel. Maar in die luxepositie verkeren wij allang niet meer. Wie zich realiseert dat de gemiddelde westerse consument in zijn of haar leven drie keer meer consumeert dan de aarde voor de hele wereldbevolking aan grondstoffen kan opleveren kan dat slechts beamen.

Waar de P van Profit een belangrijke tool is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, zien de P van People en de P van Planet op het in evenwicht houden van de aarde, zodat de aarde niet volledig wordt uitgeput en toekomstige bewoners ook nog in hun eigen behoefte kunnen voorzien.

In het kader van de schooldag van de duurzaamheid kwamen kinderen tot de volgende definitie van duurzaamheid: Duurzaamheid betekent dat er blije mensen en dieren leven op een gezonde aarde, nu en in de toekomst. En dat er altijd genoeg is voor iedereen. 

Zonder al te utopisch te willen oreren op deze plek wil ik wel graag een oproep doen. De meeste ondernemers zijn bekend met de marketingmix, ofwel de vijf P’s. Welk Product wil ik verkopen, tegen welke Prijs op welke Plaats, hoe Promoot ik dat en welk Personeel heb ik daarvoor nodig? Ik pleit ervoor om daaraan standaard de drie duurzaamheid-P’s toe te voegen: wat doe ik met mijn bedrijf voor de mensheid, de planeet en… ik zou Profit graag mede willen lezen als profijt of nut. Is het nuttig wat ik aan product of dienst lever? En als u twijfelt over het antwoord, vraag dan aan uw kinderen, kleinkinderen of andere kinderen bij u in de buurt of mensen én dieren er blij van worden. Misschien kunt u uw tijd wel veel nuttiger besteden...

Guido de Wit (50) is getrouwd met Sabine en samen hebben ze twee kinderen: Antonie (18) en Rosalie (14). Guido is eigenaar van DE WIT ADVOCATEN te Alkmaar en is topspecialist in het Ondernemingsrecht en Insolventierecht. Hij adviseert veel familiebedrijven. Daarnaast begeleidt Guido onder zijn eigen label ‘Independent Business Guide’ ondernemers met vraagstukken op het grensvlak van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap.

 

 


Reacties

WhatsApp us!